Allel

När en gen i ett locus förekommer i olika varianter kallas det alleler.

Tillbaka till ordlistan