Gener

En gen är en bestämd del av en kromosom som utgör en mall för ett protein. Det finns många gener på en kromosom. Protein är kroppens byggsten. Alla gener benämns med en bokstav och varje gen har sitt bestämda ställe på kromosomen, detta kallas locus.

Tillbaka till ordlistan