Kromosom

Är det genetiska materialet som finns i cellens kärna. De är uppbyggda av DNA. Katten har 38 kromosomer, d.v.s. 19 par. De är parvis lika, en är ett arv från modern och ett är ett arv från fadern.

Tillbaka till ordlistan