Polygen

En egenskap som påverkas av ett flertalet anlag som ligger spridda över kromosomerna. Olika saker som är påverkbara av polygener är bl.a. ben- svanslängd och mängden av vit färg.

Tillbaka till ordlistan